• 1

ნახევრად ავტომატური ჩამოსხმის ხაზი

  • Semi-Automatic Moulding Line

    ნახევრად ავტომატური ჩამოსხმის ხაზი

    ნახევრად ავტომატური ჩამოსხმის ხაზი იდეალური აღჭურვილობაა მასალების წარმოებაში სამსხმელო ქარხნისთვის. მისი უპირატესობაა ნაკლები ინვესტიცია, სწრაფი ანაზღაურება, შრომის ინტენსივობის შემცირება, ხარისხის ამაღლება, მარტივი ოპერაცია და შენარჩუნება.