• 1

Ხარისხის კონტროლი

Ხარისხის კონტროლი

 ფლაკონის ხარისხის კონტროლი

4
3
7

მოხსენებები ფოკუსირებულია ყველა ზომებზე, მათ შორის, აწყობილი ნაწილის ზომებზე

ბავშვის კომპონენტების სიმტკიცე და განზომილების შემოწმება.

მეტალოგრაფიული სტრუქტურისა და სიმტკიცის გამოკვლევა

გამოკვლევა და ანალიზი

3

დაძაბვის ძალა

1

ქვიშის ტესტი

2

სტრუქტურის მიკროსკოპიული გამოკვლევა და ფანტელების განაწილება მარცვლის ზომის გაზომვასთან ერთად.

Quality Control
Quality Control2
Quality Control1