• 1

წინსაფარი კონვეიერი

  • Apron Conveyer

    წინსაფარი კონვეიერი

    ფართოდ გამოიყენება მანქანებში, სამსხმელო, მეტალურგიაში, ქიმიაში, მასალებში, ენერგიაში, სამთო და სხვა ინდუსტრიულ განყოფილებებში, მოდელის BLT- ს წინსაფარი წარმოადგენს ზოგადი დანიშნულების სტაციონარულ მექანიზირებულ სატრანსპორტო აღჭურვილობას.